Alsó tagozat

Iskolánk 1998 óta elsősorban a beszédfogyatékos és a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tünetekkel diagnosztizált gyermekek nevelését-oktatását vállalja. Kiemelt feladatunknak tekintjük a nyugodt tempóban végzett képesség- és készségfejlesztést, személyre szabott ésszerű terhelést.

A közösségünk a tanuló egyéni haladási útjának segítését tartja szem előtt. A jó alapok megteremtése érdekében az első osztály tananyagát 2 tanév alatt teljesítjük.

Az alsó tagozat iskolaotthonos rendszerben működik. Az osztályban tanító két pedagógus ez által egyenrangú munkatársként, megosztva tanítja az egyes tantárgyakat. Ennek következtében a tanulóknak délelőtt és délután egyaránt van tanórájuk, emellett pihenő idejük is.

A pihenő idő strukturált, hiszen a személyre szabott segítség megadása nagyrészt ebben a sávban valósulhat meg, egyéni vagy kiscsoportos formában. Ezen idő alatt az osztály többi tanulója a gyógypedagógiai asszisztens szakszerű irányításával és felügyeletével szabadidős vagy más fejlesztő tevékenységet végez.

A tanórák mellett a tanórán kívüli tevékenységeket nagyon fontosnak tartjuk, mert mindegyike, diákjaink sikeres előmenetelét hivatott szolgálni.