Az iskolai gyógytestnevelés lényege

A rehabilitáció mindazoknak a tevékenységeknek és intézkedéseknek az összességét jelenti, amely az egészség helyreállítását tervszerűen, társadalmi keretek között igyekszik elérni. Ennek a folyamatnak része az iskolai gyógytestnevelés is.

„Az iskolai gyógytestnevelés olyan oktatási – nevelési folyamat, amely a betegségek megelőzésében és gyógyításában fejti ki hatását. A gyógytestnevelés komplex, pedagógiai környezetbe, nevelési-oktatási folyamatba ágyazott, TESTNEVELÉSI ÓRA, mely az adott elváltozás célzott terápiája mellett preventív és korrekciós célokat is szolgál a gyermek testi képességeinek, mozgásműveltségének fejlesztése által, és kialakítja a sportolás iránti igényt.” 

Dr. Gunda András

Az iskolai gyógytestnevelés az iskolai általános testnevelés gyakorlatának egyik speciális területe, annak egy része, fajtája. Kétségtelen, hogy a gyógytestnevelés határtudomány, az orvostudomány, és a sporttudomány közös érintkezési területén alakult ki, és jelenleg is fejlődik. A gyógytestnevelés célja elsősorban az, hogy a gyermekek meggyógyuljanak, másodsorban, hogy állapotuk ne romoljon, harmadsorban a betegség rosszabbodásának üteme lassuljon.  A feladata, hogy a fenti célokat a testkultúra adaptált eszközeivel elérje.

Jellemzői:
1. A gyógytestnevelésben azok a gyermekek vesznek részt, akiknek egészségi állapota veleszületett vagy szerzett betegségük miatt károsodott, de állapotuk nem annyira súlyos, hogy a rendszeres iskolai oktatásukat akadályozná.
2. A gyógytestnevelés hozzájárul az egészség helyreállításához, vagyis a beteg gyermek gyógyításának, rehabilitációjának egyik eljárása.
3. Az egészségi állapot helyreállítása a testnevelés és a sport eszközeivel történik.
4. Ezen túl a testi képességek fejlesztése, a mozgásműveltség fejlesztése, és a sportolási igény felkeltése is feladata.

Részterületei:
1. Tartó – és mozgatórendszer elváltozásainak gyógytestnevelése
2. Belgyógyászati és egyéb betegségek gyógytestnevelése

A gyógytestnevelésben felhasznált eszközök, a mozgásformák sajátos módosításaival, a terhelés intenzitásának és terjedelmének adekvát megválasztásával, és pontos adagolásával éri el a célját. Ez csak a gyermekek pontos diagnózisa alapján lehetséges. A szomatikus változásokkal együtt gyakran pszichés eltéréseket is találunk.
Személyiségfejlődésük eltérései többnyire a következő okokból fakadnak:

Sajátos nevelési igény
Külső megjelenés, testforma, deformitás
Mozgásukban, cselekvésükben bizonyos szempontból akadályozottak

Dr. Gundáné Szántó Katalin