Előadások, írások

A diszkalkuliás tanulók segítése iskolánkban című előadás
(Radnay Mária)
Elhangzott: A Fővárosi Beszédjavító Intézet fennállásának 110 éves évfordulóján,
2004. november 23.

diszkalkulia.pdf [letöltés]

Afáziás gyermek logopédiai terápiája és az ahhoz használt eszközök ismertetése
(részlet / Gombosné Szegedi Juliánna)
Megjelent: Fejlesztő Pedagógia, 17. évfolyam, 2006/3-4.

afazias.pdf  [letöltés]

Az afázia diagnosztikája és terápiája című előadás
(Pócsik Krisztina)
Elhangzott: Palotás Gábor Általános Iskola, 2009. november

azafaziadiag.pdf [letöltés]