Fábián Emília

földrajzszakos tanár, osztályfőnök

„Miért ne lehetne a tanulás is egy gyerekjáték?” (www.mozaik.info.hu)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán és Természettudományi Karán 2005-ben végeztem, földrajz szakos tanárként.

1990 óta dolgozom a Palotás Gábor Általános Iskolában. Pályám során enyhe fokban értelmi sérült tanulókat neveltem gyermekfelügyelőként, majd gyógypedagógiai asszisztensként segítettem tanár kollégáim munkáját. Iskolánk profilvátásakor képeztem magam felsőfokon.

Feladatomként már nem csupán, vagy nem elsődlegesen az ismeretközvetítést, hanem a tanulásirányítást, a tanulói képességek tudatos fejlesztését tartom fontosnak. A természetismeret és a földrajz órákon a mozaLearn digitális oktatási rendszer interaktív táblára készült programokat használom. A tanórai munkám nélkülözhetetlen eszköze a mozaBook. Diákjaimnak, a mozaWebbel, az „otthoni tanulás” élménnyé válik. Szívesen végzem munkámat, osztályfőnökként segítem, irányítom a tanulók egyre önállóbbá válását. A természet iránti szeretetemet, a természeti világ megismerését, aktív módszerekkel közvetítem tanulóinknak.