Gyógypedagógiai asszisztensek

Tagok:

Csáti Henriett
Kecskeméti Petra
Lajkóné Tóth Ildikó
Radnai Márta
Szigligeti Emese
Polonyi-Varró Ildikó

Iskolánkban 5 fő gyógypedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját.
Az alsó évfolyamokon minden osztályhoz egy állandó szakasszisztens tartozik. A felső tagozaton egy asszisztens a négy osztályban és a napközi otthon munkájában vesz részt.

Az oktatás, nevelés során – tanítási órán, illetve a tanórán kívül- gyógypedagógussal, tanítóval, szaktanárral, logopédussal együttműködve, az ő irányításuk alatt végzik munkájukat. Közvetlenül segítik a pedagógust a tanítás-tanulás folyamatában segédanyagok készítésével. Biztosan kezelik az oktatástechnikai eszközöket.

A tanulók képességeit figyelembe véve segítik felzárkóztatásukat, illetve a tehetségesek előmenetelét. Felső tagozatos matematika órákon a rendszeres asszisztenciát biztosítanak. Nagy hangsúlyt fektetnek a zárkózott, visszahúzódó gyermekek beilleszkedésére. Fontosnak tartják az önállóságra való nevelést. Iskolaotthon keretében, illetve azoknak a tanulóknak, akik egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokon nem vesznek részt szervezett szabadidős foglalkozásokat tartanak, ahol a szocializációs folyamatok erősítésére törekszenek különböző játékok által:

Szerepjáték, bábozás
Társasjáték, kártyajáték
Tangram, lego, jawa játék
Finommotorika fejlesztés, képalkotás
Könyvtárlátogatás

Részt vesznek az intézményt (osztályokat) érintő események rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Ügyeleti és felügyeleti feladatokat is ellátnak. Igény szerint egyéni és csoportos gyermekkíséretet is végeznek.

Időjáráshoz igazodva a lehető legtöbb időt töltenek a szabadban:

Labdajátékok, körjátékok
Játszótér
Asszisztenseink részt vesznek tanulóink ebédeltetésében is. Törekszenek a kulturált étkezési szokások megfelelő kialakítására.

Segítik a higiénés szokások kialakítását, alkalmazását. Odafigyelnek a gyermekek testi és mentális egészségére, felismerik a tanulóink egyéni problémáit, segítik azok megoldását.

Az osztálytermek otthonossá tétele, rendezettsége, díszítése a gyerekek által készített munkákból az asszisztensek segítségével történik.

Testnevelés órákon, iskolai rendezvényeken, kerületi versenyeken iskolai logós emblémával ellátott pólóban képviselik tanulóink iskolánkat, amely pólókat asszisztenseink tanítóink irányításával készítenek el.