Logopédia

Gut Eszter, Pócsik Krisztina, Szabó Flóra, Tóth Mónika, Gyenis Rebeka, Heranus Diána, Kovács Tímea

Munkaközösség-vezető:

Tóth Mónika gyógypedagógus tanár

 

„Mindenki zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát.” (Albert Einstein)

Mivel már óvodás korom óta logopédus szerettem volna lenni, ezért érettségi után nem volt kérdés, hol fogok továbbtanulni. Négy évvel később már át is vehettem a diplomámat ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, logopédia-szomatopedagógia szakos gyógypedagógusként.
A munka világába való belecsöppenés útja meglehetősen rögös volt. Több intézménytípust, feladatkört kipróbáltam, keres(t)em önmagam.
Időközben elvégeztem az ELTE BGGyK mesterképzését logopédia szakirányon.

2016 óta dolgozom a Palotás Gábor Általános Iskolában. Itt az alsó tagozatos, sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos gyermekeket vezetem be a matematika világába. Emellett kiscsoportos logopédiai foglalkozásokat tartok: elsősorban artikulációs terápiát, komplex nyelvi fejlesztést, diszlexia és diszkalkulia terápiát. Munkám során fontosnak tartom a szakmai igényességet, ennek érdekében folyamatosan fejlesztem magam. Hiszek abban, hogy eredményes munkát csak a szülőkkel és a kollégákkal együttműködve, egymástól tanulva, teammunkában lehet elérni.

 

Gut Eszter gyógypedagógus tanár

 

Gyógypedagógiai diplomámat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán szereztem 2013-ban.

2013 óta dolgozom logopédusként, kezdetben szakszolgálat keretein belül,majd utazó logopédusként, óvodákban és iskolákban.

2016-tól a Palotás Gábor Általános Iskolában foglalkozom a gyerekek komplex nyelvi fejlesztésével és diszlexia- diszgráfia terápiával. Fontos része a munkámnak a kutyával asszisztált terápia és oktatás,melyben a kollégák mellett Mona kutyám a társam, akivel hetente találkozhatnak a gyerekek. Mona vizsgázott segítőkutya és már 2017 óta segíti a terápiás munkát az iskolában.

Örülök,ha a gyerekek a véleményüket, gondolataikat megosztják velem és partnerként együttműködve végezhetjük a logopédiai munkát. Az eredményes munka érdekében igyekszem a gyerekek érdeklődéséhez igazítani a foglalkozásokat.

 

Pócsik Krisztina gyógypedagógus tanár

 

2008-ban kezdtem el dolgozni a Palotás Gábor Általános Iskolában. Elsősorban komplex nyelvi terápiát, illetve diszlexia, diszgráfia foglalkozásokat tartok. Néhány évig diszkalkulia terápiával is foglalkoztam. 

2009 óta vezetek dadogó-személyiségfejlesztő csoportot pszichológussal közösen, akivel alkalmanként szülőcsoportot is szervezünk. Terápiás tapasztalataimról és eredményeinkről már többször tartottam előadást iskolánkban megrendezett vagy külsős konferencián. 

2014 óta vezetek tanítási gyakorlatot gyógypedagógia szakos hallgatók számára.

2018-ban kezdtem el mélyebben foglalkozni a veszteségfeldolgozással. A csoportvezetés során szerzett tapasztalataimat igyekszem beépíteni a munkámba is. Célom, hogy a tanítványaim egy egészebb gyógyító pedagógiát kapjanak. 

Végzettség, tanfolyamok:
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, logopédia tanár és terapeuta szakirány 

A matematika tanulás zavarai (diszkalkulia)

Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak

Beszédpercepciós diagnosztika és terápia

Gyermekek gyászfeldolgozását segítő csoportvezető képzés (Reményvirág)

 

“Az oktatás lényege, akárcsak a gyógyításé, nem csupán annyi, hogy bele tudjunk avatkozni a természetes folyamatokba, hanem legelsősorban annak a tudása, hogy miként figyeljük meg a természetet anélkül, hogy megzavarnánk a működését, és hogyan segítsük a kibontakozásban.” (Máté Gábor: Szétszórt elmék)

Szabó Flóra gyógypedagógus tanár

2015 óta dolgozom a Palotás Gábor Általános Iskolában, ahol egy fiatalos, lelkiismeretes és minőségi munkát végző szakmai csapat tagja lehetek. Főként nyelvi fejlesztést, diszfázia- artikuláció- diszlexia és diszgráfia terápiákat tartok. Gyógypedagógiai munkámat a gyermekekkel való szeretetteljes bánásmód, szakmai elhivatottság, a szülőkkel és kollégákkal való rugalmas együttműködés, következetesség és nyitottság jellemzi.

Végzettségeim:

2011. OKJ képzés, gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés

2015. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája és logopédia szakirányon

Szakmai hitvallásom:

Felicia Affolter svájci gyógypedagógus és pszichológus terápiás gondolkodása alapján, hiszem, hogy a gondolkodás és a tudás az érzékszerveink által tapasztalt információk összehangolásából bontakozik ki. Ennek alapján a tapasztaltatás, cselekedtetés és az indirekt fejlesztés mindig szerepet kap a foglalkozásaimon. A terápiák során törekszem arra, hogy a gyermekek tevékenységeken keresztül tanuljanak, és minél több dolgot ,,játékba csomagolva” sajátítsanak el.

„A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.” (Maria Montessori)

Fő célom, hogy a tanítványaim fizikai, értelmi-és érzelmi fejlődését támogatva hozzájáruljak ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog gyermekek legyenek, majd a társadalom sikeres tagjaivá váljanak.„A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka.” (Maria Montessori)

 

Gyenis Rebeka gyógypedagógus tanár

 

2018 szeptembere óta dolgozom logopédusként a Palotás Gábor Általános Iskolában, egy folyamatosan megújuló, összetartó és támogató logopédus-team tagjaként. Elsősorban artikulációs problémákkal, diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával és nyelvi zavarral küzdő gyerekek fejlesztésével foglalkozom.

Felsőfokú tanulmányaimat a Kaposvári Egyetemen gyógypedagógia szakon, logopédia szakirányon végeztem. 2019 szeptemberétől pedig az ELTE Bárczi Gusztáv Karának Gyógypedagógus mesterképzésén veszek részt.

Elvégeztem a „GMP Beszédpercepciós diagnosztika”, valamint „A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában” c. tanfolyamot.

Hitvallásom:

„Mondd el és elfelejtem!

Mutasd meg és megjegyzem!

Engedd, hogy csináljam és megértem!”

                                                    (Kung Fu-Ce)

 

Heranus Diána gyógypedagógus tanár

 

„A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van.”   /Maria Montessori/

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, 2019-ben szereztem meg a diplomámat logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon. 2019 őszén kezdtem el dolgozni a Palotás Gábor Általános Iskolában. Komplex nyelvi fejlesztést, diszelxia, diszgráfia diszkalkulia és artikulációs terápiákat tartok. Szakmai hitvallásom az egyénre szabott ellátás. Az eredményes fejlődés érdekében mindig figyelembe veszem a gyermek életkorát, állapotát, szükségleteit, személyiségét. Igyekszem minden gyermekkel megtalálni a közös hangot. Szeretetteljes, biztonságos és elfogadó légkör kialakítására törekszem. Óráimba igyekszem minél több kreativitást és humort csempészni.

 

 

Kovács Tímea gyógypedagógus tanár

 

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán szereztem, logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányokon 2019-ben. Különösen érdekel, hogy a nyelvi nehézségek hogyan hatnak a személyiség alakulására, és én, mint szakember, hogyan tudok segíteni másoknak a problémáik fejlesztésben, leküzdésében. Munkám során kiemelten fontosnak tartom a gyermekközpontúságot, úgy gondolom, a foglalkozásokon az első és legfontosabb dolog, hogy a gyerekek biztonságos, szeretetteljes és elfogadó légkörben érezzék magukat.

2019 szeptemberétől kezdve dolgozom a Palotás Gábor Általános Iskolában. Komplex nyelvi fejlesztést, diszlexia prevenciót és diszkalkulia terápiát tartok egyéni, valamint két fős csoportokban.

„Kis lépések vezetnek el a nagy céjainkhoz is. ” Kurt Hörtenhuber