Matematikai munkaközösség

Matematika munkaközösség

Borsányi-Bognár Gyöngyvér

Tagok:

Kissné Balázs Annamária

Szöllösi Gábor

Tóth Mónika

Varga Károly

Zelei Krisztina

   Munkaközösségünk minden tagja nagy gyakorlattal és komoly szakmai ismerettel rendelkezik a matematika tantárgy oktatása terén. A 10 éve jól működő munkaközösség nyitott a szakmai problémák megoldásaira. Folyamatos továbbképzésekkel, szakmai belső konzultációkkal, hatékony oktatási formák elsajátításával igyekszik a kihívásoknak eleget tenni. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni fejlesztésekre. A gyermekek speciális igényeiből adódóan a matematika órákon nagy hangsúlyt fektetünk a szemléletességre, játékosságra és a valóságból kiinduló megközelítésre.

   A munkaközösség szervezésében olyan motiváló programokat igyekszünk rendezni, amelyek a tanórákon kívül is középpontba helyezik a matematikát. Erre jó lehetőséget kínál a saját kezdeményezésű Logikai témahét, illetve az országos szinten megrendezésre kerülő Pénz hét.