Pedagógusoknak

A második félévben sikerült megvalósítanunk a szakalkalmazottak csoportos tréningen való részvételét. Célunk volt, hogy a pedagógusok felelevenítsenek csoportvezetési készségeket, sajátélményt nyerjenek a társas készségek fejlesztésében, valamint elsajátítsanak olyan módszereket, melyek segítségével képesek lesznek a gyermekek számára kiscsoportos személyiségfejlesztő és csapatépítő foglalkozásokat tartani.

Az egynapos tréningen 8 tanító, 5 pedagógiai asszisztens, 9 szaktanár és 4 logopédus-fejlesztő pedagógus vett részt; egy-két kivétellel mindenki hasznosnak, előre mutatónak értékelte a közös tevékenységet. Megállapítottuk, hogy a szakalkalmazottak továbbképzése és a szakalkalmazotti közösség fejlesztése érdekében a jövőben félévente ismétlődő egynapos tréningeket tervezünk.

A tanév első félévében részt vettünk a felső tagozatos tanári munkaközösség értekezletén, melyen tájékoztattuk a kollégákat az agresszió prevenció iskolai feladatairól, színtereiről, lépéseiről. Az őszi nevelési értekezlet keretében az agresszió megelőzés témakörében tartottunk előadást az agresszió fogalmáról, magyarországi helyzetéről és a lehetséges kezelési módjairól.

agressziokezelesimodszerek.ppt [letöltés]