Rólunk

Budapest II. kerületében, festői környezetben található a Palotás Gábor Általános Iskola. Az intézmény beszédsérült és tanulási zavarral küzdő gyerekek általános iskolai oktatását-nevelését biztosítja 9 évfolyamon, elsősorban fővárosi gyermekeknek.

Az intézmény épülete szép, családias hangulatú, 2003-ban teljesen felújította Fővárosi Önkormányzat. Ekkor bővült egy új épületrésszel is, mely helyt ad a tágas, modern tornateremnek.  Tantermeink barátságosak, jól felszereltek, fejlesztőhelyiségeink ideálisak az egyéni  és kiscsoportos fejlesztésekhez.

Az épületet nagyméretű park és játszóudvar veszi körül, ahol biztosított a gyermekeknek a napközbeni levegőzés és a mindennapos testnevelés lehetősége.

Intézményünk hosszú évtizedek óta foglalkozik sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulóinkat a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján vehetjük fel. A beszédsérült és tanulási zavarral diagnosztizált általános iskolás tanulók számára a kommunikációs, a beszélt- és írott nyelv nehézségeit kompenzálva, gyógypedagógiai alapelvek mentén, egyénre szabott, differenciált módszerrel segítünk az olvasás- írás- és a számolás elsajátításában. A későbbi sikeres tanulás érdekében az első évfolyam elsajátítására 2 tanév áll a gyermekek rendelkezésére.

Sajátos nevelési igényüknek megfelelően alacsonyabb csoportlétszámot (5-13 fő/csoport) és több felzárkózási lehetőséget biztosítunk. Sokféle szakképesítésű kollégáink intenzív anyanyelvi-, illetve logopédiai fejlesztéssel támogatják a tanulókat a sikeres tanulmányok érdekében. Kiemelten nagy hangsúlyt helyezünk a nagy- s finommozgások, továbbá a beszélt anyanyelv fejlesztésére.

Intézményünk erős szakmai alapokon nyugvó, dinamikus, barátságos környezetet biztosít az ide járó tanulóknak. Célunk, hogy a kommunikációban, vagy a tanulásban nehézséggel küzdő gyermekek is boldogan, sikeresen sajátíthassák el az általános iskolai tananyagot, és bátran indulhassanak neki középiskolai tanulmányaiknak.

Változatos programokkal, individualizált megsegítéssel várjuk a 2018/19-es tanévben is leendő tanulóinkat! 

Dr. Palotás Gábor
 

Iskolánk 1959 óta van a Fővárosi Önkormányzat kezelésében. Kezdetben enyhén értelmileg sérült, állami gondozott, általános iskolai alsó tagozatos gyermekek bentlakásos intézményeként működtünk.

1997 óta fokozatos profilváltás után súlyos beszédzavarral, tanulási nehézségekkel, diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával diagnosztizált gyermekek oktatását végezzük.

Iskolánk néhány éve dr. Palotás Gábor (1927-1993) nevét vette föl, aki orr-fül gégészként és logopédiai tanárként is sokat tett a beszédproblémákkal küzdő gyermekekért. Idősebb kollégáinkat pedig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oktatta.

Iskolánkban családias, vidám, megértő, az újdonságokra és kihívásokra nyitott, lelkes közösség van, ahol tanulni és tanítani érdekes-érdemes.