Anyanyelvi munkaközösség

Munkaközösség-vezető:

Vurcel Melinda

Tagok:
Bazsikné Mihály Anikó
Székely Mária
Szontaghné Tavaszy Edit
Losonczi Renáta
Vágó Ildikó

Iskolánkban az olvasás és írás tanítását a Meixner- módszerrel végezzük, a Játékház tankönyvcsaládot alkalmazzuk. Különösen fontos ez tanulóink számára, hiszen ez a dislexia prevenciós módszer biztosítja a hozzánk érkező legkülönbözőbb, akár súlyos vagy halmozott beszédproblémával küzdő gyerekek olvasási készségének megalapozását. Az első évfolyamot két év alatt végzik el a gyerekek, annak érdekében, hogy elegendő idő jusson, a képességek és készségek kialakítására és fejlesztésére. A hiányok pótlására a különböző szakterületek összehangolt munkája érvényesül. Kiemelten a kezdő szakaszban időt és teret kapnak az egyéni logopédiai-, mozgás-, pszichológiai, fejlesztő- és zenei terápiák.

Mára már hagyománnyá váltak különböző anyanyelvi vetélkedőink, ahol a gyerekek a tanórákon elsajátított ismereteiket játékos formában használhatják:

“Anyanyelvi napok”, ősszel, tavasszal: a tanulók osztályonként 5 fős csoportokban keresik fel az 5 állomást, ahol játékos anyanyelvvel kapcsolatos feladatokat oldanak meg ( “Rejtvények”, “Összerakós”, “Élő kép”, “Fejtörők”, “Színház”).
“Költészetnapi vers és prózamondó verseny”,: minden osztályban előselejtezőt tartunk, ahol a 3 legtöbb pontot elérő tanulót juttatjuk az iskolai döntőbe. Idén szavalóversenyünket kiegészítettük rajzversennyel, amelyek versek, mesék illusztrációi voltak.
“Szép füzet verseny” a tanév folyamán. Félévente értékeljük és díjazzuk a legszebb, legrendezettebb füzetek tulajdonososait.

Fontosnak tartjuk az anyanyelvi kultúránk ápolását. A gyerekeket rendszeresen visszük színházba, moziba, Millenáris parkbeli rendezvényekre. Nemzeti ünnepeink alkalmával iskolánk tanulói színvonalas műsorral készülnek. Az olvasás szeretetéért rendszeresen használjuk az iskolánk jól felszerelt könyvtárát.