Vágó Ildikó

magyar nyelv és irodalom tanár

1989-ben a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói oklevelet, amely mellett Gyógypedagógiai szakkollégiumi képzésben is részesültem, Báb fakultáció kiegészítéssel, majd az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szereztem.

A beszéd-, a tanulási és részképesség zavarok, problémák, diszlexia, diszgrafia okainak teljesebb megértése, segítése céljából 2014-ben elvégeztem az Alapozó Terápia 120 órás tanfolyamot, ami azóta is nagy hatással van rám. Ezáltal a gyermeki idegrendszer mozgásos- érzékszervi működését minél jobban megismerem, a gyerekeket örömmel és sikeresen fejlesztem.

21 éve dolgozom intézményünkben, kezdetben tanítóként, majd felső tagozaton magyar tanárként.

A nevelő munkában osztályfőnökként is részt vállaltam, vállalok, az első osztályomnak 8 évig, a másodiknak 6 évig voltam az osztályfőnöke. Nagyon fontos számomra, hogy a rám bízott tanulók nyugodt, békés, toleráns légkörben érezzék magukat, szívesen vegyenek részt az óráimon.

Hiszem, hogy minden gyermek csoda, s olyan tanuló nincsen, aki ne lenne jó valamiben.